POWSZECHNA SZKOŁA

Po­nadto szkoła ta lepiej przygotowywałaby mło­dzież do życia, zapewniając jej wiedzę o sze­rokim profilu, ułatwiającą szybką adaptację do zmieniających się stale warunków działal­ności zawodowej, społecznej i kulturalnej.Przejście z powszechnej szkoły ogólnokształ­cącej do szkoły wyższej wiązałoby się z aktywnością i osiągnięciami kandydata, a o przyjęciu na studia decydowałyby w równej mierze: udział w różnego rodzaju olimpiadach i kołach zainteresowań oraz uzyskane tam rezultaty, średnie oceny z przedmiotów nauki szkolnej, działalność społeczna w szkole i poza szkołą, rozpoznane predyspozycje, wreszcie wyniki egzaminu wstępnego, który stanowiłby końco­wy element długotrwałego procesu se­lekcji i orientacji szkolnej, a nie jak jest dotychczas — jednorazowy akt se­lekcyjny.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)