POMOCNE ROZWIĄZANIA

Czy i w jakim stopniu rozwiązania te mogą okazać się pomocne przy tworzeniu nowego modelu programowego szkoły ogólnokształcącej i za­wodowej?Podejmując próbę odpowiedzi na powyższe pytania (lub stawiając je tylko, jak to np. ma miejsce w przypadku pytania ostatniego) opie­ram się na analizie wspomnianych już rapor­tów oświatowych oraz druków zwartych i ar­tykułów poświęconych reformie programów nauczania w krajach uprzemysłowionych — opublikowanych zarówno w krajach socjali­stycznych, jak i kapitalistycznych.Wszystkie omawiane tutaj reformy progra­mów nauczania zmierzają do osiągnięcia okre­ślonych celów ogólnych. Należą do nich: wyposażenie uczących się w podstawy usystematyzowanej wiedzy o przyrodzie, społeczeństwie, techni­ce i kulturze, którą traktuje się jako warunek późniejszego kształcenia zawodowego w szko­le lub miejscu pracy, a ponadto jako punkt wyjścia uczenia się samodzielnego.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)