PODZIAŁ WYCHOWANIA

Podział wychowania i nauczania na formal­ne i nieformalne, szkolne i pozaszkolne, na kształcenie dzieci i młodzieży oraz kształcenie dorosłych — traci w naszych czasach rację by­tu. Również przekazywanie uczniom określonej sumy wiedzy do zapamiętania będzie w przy­szłości ograniczane na rzecz wdrażania do sa­modzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności w toku zróżnicowanej, wielostronnej działalno­ści poznawczej. Byłoby wielkim błędem zakła­dów kształcenia nauczycieli, gdyby nie uwzglę­dniały w swoich programach tej nowej sytua­cji i nie przygotowywały przyszłych nauczy­cieli do — mówiąc słowami B. Nawroczyńskiego, wybitnego polskiego pedagoga — „uczenia każdego ucznia tego, jak uczyć się skutecznie samemu”.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)