PODOBNE PYTANIA

Te i podobne pytania powodują, że krytyka programów nauczania stała się dzisiaj zjawis­kiem typowym w społeczeństwach uprzemy­słowionych. I chociaż różne są przyczyny, dla których tak się dzieje, to wysuwane zarzuty są na ogół podobne. Mówi się więc i pisze, że pro­gramy są encyklopedyczne i rozdrobnione na zbyt wiele słabo ze sobą powiązanych przed­miotów; że przewagę ma w nich opis przy równoczesnym niedocenianiu wyjaśniania oraz działalności praktycznej, wskutek czego fawo­ryzują ^uczenie się na pamięć i myślenie nieja­ko „za nauczycielem; że w wyniku przełado­wania mnogością drugorzędnych szczegółów | zmuszają uczniów do pracy ponad siły, a nau­czycieli do nauczania powierzchownego i werbalizmu; że — mówiąc najogólniej — są dale­kie od wymagań wysuwanych pod adresem szkoły przez czasy, w których żyjemy, a tym bardziej przez te, które nadchodzą.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)