PISZĄCY LUDZIE

I jeszcze dalej: „Piszący natomiast to ludzie «prze- chodni» — stawiają sobie jakiś cel (świadczyć, tłuma­czyć, uczyć), a słowo jest tylko środkiem do niego. Sło­wo jest dla nich środkiem do czynu, ale samo czynem nie jest. A przeto język sprowadzany, jest z powrotem do roli narzędzia porozumiewania się, nośnika «myśli». Nawet jeśli piszący przywiązuje wagę do sposobu pisa­nia, nigdy nie jest to dbałość ontologiczna — nigdy nie jest to troska… Piszącego określa ‘ bowiem to, iż jego projekt komunikowania jest naiwny: nie przypuszcza on, że jego przekaz cofnie się i zamknie w sobie i że będzie można, w sposób diaktryczny, odczytać w nim coś innego niż to, co on chciał powiedzieć; któż z piszą­cych zgodziłby się poddać swój sposób pisania psycho­analizie?

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!