PIERWSZY KIERUNEK

Pierwszy kierunek reform, występujący zwłaszcza w krajach rozwiniętych, polega na ulepszaniu istniejących systemów oświatowo- -wychowawczych poprzez stopniowe, etapowe wprowadzanie określonych zmian. Drugi, bar­dziej radykalny — postuluje zastąpienie obec­nie istniejących systemów szkolnych nowymi, a trzeci — najbardziej skrajny — wyraża się, w dążeniu do deskolaryzacji społeczeństw, odinstytucjonalizowania pracy dydaktyczno- -wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i dorosły­mi. Nie należą też do rzadkości głosy kontesta- torów, kwestionujących wartość dotychczaso­wego wychowania przede wszystkim na naj­wyższych szczeblach. Te głosy, stwierdza Ko­misja, wskazują na pilną potrzebę gruntnownej przebudowy zbyt zamkniętego, oderwani  systemu studiów wyższych.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)