OSOBY NIE STUDIUJĄCE

Osoby nie podejmujące stu­diów zdobywałyby kwalifikacje zawodowe w rocznych, także nadbudowanych nad 10-latką, szkołach technicznych. Przewiduje on upowszechnie­nie nauki na poziomie średnim w 11-letniej szkole ogólnokształcącej.A oto wspólne dla wszystkich tych warian­tów założenia organizacyjno^programowe:Podstawą systemu szkolnego ma być — po raz pierwszy w dziejach Polski — jednolita, powszechna szkoła ogólnokształcąca. Likwiduje ona dotychczasową dwoistość losów szkolnych młodzieży, gdy po ukończeniu szkoły podsta­wowej jedna jej część wstępowała na drogę wiodącą bezpośrednio poprzez maturę do stu­diów wyższych, druga zaś, ucząc się zawodu z bliską perspektywą pracy, faktycznie miała utrudniony dostęp do studiów.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)