OPRACOWANIE POZIOMÓW

Wskazane jest więc opracowywanie dwóch lub trzech poziomów wymagań progra­mowych z każdego przedmiotu nauki szkolnej, co pozwoliłoby uczniom uzdolnionym w jakimś określonym kierunku (np. matematyczno-przy­rodniczym) realizować program maksymalny w danej dziedzinie, przy równoczesnym zmniej­szeniu do minimum programu z przedmiotów humanistycznych, i odwrotnie. Dlatego też stronną opieką nauczycieli powinni być otocze­ni zarówno uczniowie i studenci słabsi, jak i Bardzo zdolni. Formy tej opieki mogą i muszą z konieczności być bardzo różne, ale ich współnym celem ma być maksymalny rozwój zdol­ności uczniów. Trzeba przy tym pamiętać, że równa szansa : w zakresie kształcenia, wynikająca między in­nymi z zasady powszechności i zasady drożno­ści, nie polega na tym, aby wszyscy absolwen­ci danego typu szkoły uzyskiwali jednakowe przygotowanie, lecz na tym, aby każdy zdoby­wał to, na co pozwalają jego zdolności, wola i pracowitość.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)