ODPOWIEDNIE TEMPO NAUKI

W formach zinstytu­cjonalizowanych będzie się ono zaczynać znacz­nie wcześniej niz obecnie (wzrośnie ranga opieki przedszkolnej nad dziećmi), a ponadto przekształcając się w wychowanie ustawiczne, nie będzie się właściwie nigdy kończyć. Ludzie będą się uczyc w stosownym dla każdego tem­pie, znikną egzaminy nastawione na tzw. se­lekcję negatywną, w procesie kształcenia eks­ponowane będzie samodzielne zdobywanie wie­ży, a nie, jak teraz, mniej lub bardziej me­chaniczne przekazywanie informacji, słowem nastąpią przemiany, które przekształcą czło­wieka w istotę uczącą się, a szkołę —  w pla­cówkę organizującą samodzielne uczenie sie ludzi w każdym wieku.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)