ODMIENNE POSTULATY

Odmienne od zawartych w raporcie Faure’a są także postulaty Komitetu co do zakresu i form, w jakich uczniowie i studenci powinni uczestniczyć w zarządzaniu szkolnictwem. Wy­daje się, iż przyczyną tych różnic jest znacznie większy w Polsce i innych krajach socjalisty­cznych aniżeli w większości krajów kapitali­stycznych udział uczniów i studentów w sa­morządzie szkolnym, a oprócz tego bogatsze świadczenia ze strony państwa na rzecz mło­dzieży.  Rozbieżne są też postulaty dotyczące oświaty dorosłych. Domagając się uznania roz­woju tej oświaty za zadanie priorytetowe, Komisja UNESCO ma na uwadze zwalczanie analfabetyzmu i półanalfabetyzmu, które hamują postęp oświaty również wśród dzieci wy­chowywanych w rodzinach o niskim poziomie intelektualnym. U nas tego rodzaju sytuacje nie należą do statystycznie znaczących.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)