OCENA SYSTEMU SZKOLNEGO

Raport wskazuje, iż obecny system szkolny należy oceniać nie tylko pod kątem wypełnie­nia zadań, które dotychczas przed nim stawia­no, lecz również, a nawet przede wszystkim zdolności do podjęcia zadań nowych, wynikają­cych z perspektywicznych planów rozwoju Polski. Z tego punktu widzenia na szczególną uwagę zasługują takie pytania, jak: Czy istnie­jący system szkolny pozwala w optymalny spo­sób zrealizować już podjętą przez rząd decyzję upowszechnieniu pełnej szkoły średniej? Czy może on dostarczyć gospodarce i kulturze na­rodowej wystarczającej liczby wysoko kwalifi­kowanych pracowników? Czy jest zdolny za­pewnić każdemu obywatelowi wszechstronny rozwój osobowości przy równoczesnym zaspo­kojeniu potrzeb społecznych i gospodarczych?

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)