OBRADY PLENARNE

W okresie od marca 1971 do kwietnia 1972 r. obrady plenarne zajęły łącznie 30 dni. Człon­kowie Komisji odwiedzili 23 kraje, w tym ZSRR, NRD, Węgry, Jugosławię i Kubę, zapopoznając się w nich ze stanem oświaty i wy­chowania, zaznajomili się z działalnością 13 organizacji międzynarodowych zajmujących się problemami pedagogicznymi, a ponadto uczest­niczyli w czterech międzynarodowych spotka­niach poświęconych sprawom edukacji. Komi­sja wykorzystała również 81 ekspertyz, zamó­wionych u tak wybitnych specjalistów w dziedzinie oświaty i wychowania, jak: P. H. Coombs, Torsten Husen, Ivan Illich, Henri Jan- ne, Paul Lengrand, A. I. Markuszewicz, Win­centy Okoń, Jean Piaget, Everett Reimer, Bog­dan Suchodolski i inni.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)