NOWOCZESNY SYSTEM WYCHOWANIA

Nowoczesny system oświaty i wychowania nie może utrudniać ludziom wyboru najbar­dziej dla nich odpowiednich dróg i treści kształcenia; nie powinien też dzielić form kształcenia na „lepsze” i „gorsze” ani tolero­wać braku drożności między poszczególnymi typami szkół i szczebli edukacji.Objęcie powszechną opieką przedszkolną dzieci w wieku poprzedzającym obowiązek szkolny powinno stać się jednym z naczelnych zadań strategii oświatowej lat siedemdziesią­tych.Przykład Związku Radzieckiego, gdzie do przedszkoli uczęszcza ponad 10 milionów dzie­ci, wskazuje, iż systematyczna opieka wycho­wawcza nad dziećmi w wieku od 3 do 6 roku życia -— tzn. w wieku odznaczającym się dużą podatnością na oddziaływania dydaktyczno-wy­chowawcze — przynosi ogromne korzyści.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)