NASILENIE ZJAWISK

Zjawiska te w nadchodzącym okresie mogą się jeszcze nasilać w związku z przewidywanym przepływem znacznych mas ludności wiejskiej do miast i proble­mami adaptacji w nowym środowisku kulturalnym, jakie związane są z tego rodzaju migracjami.Perspektywiczna polityka kulturalna powinna brać również pod uwagę przemiany demograficzne zacho­dzące w naszym kraju — w szczególności zaś wchodze­nie w okres aktywnego życia licznych roczników młod­szych i(o bardziej już rozbudzonych potrzebach kultu­ralnych, wzorach kulturalnych odmiennych niż wśród generacji rodziców), jak również szybkie podnoszenie poziomu wykształcenia społeczeństwa. Potrzeby kul­turalne będą więc w najbliższych latach szybko wzra­stały (pisaliśmy o tym w rozdziale „Przemiany uczest­nictwa w kulturze w perspektywie Polski 2000 roku”), a w tej sytuacji niedoinwestowanie kulturowe, brak alternatyw wydatków na cele pożądane społecznie mo­gą być źródłem wzrostu wspomnianych zjawisk pato­logicznych.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!