NAKŁADY NA KULTURĘ

Efektywność nakładów na kulturę trzeba oceniać uwzględniając fakt, iż przy współczesnym poziomie rozwoju ekonomicznego i technicznego poziom kultury jest jednym z donioślejszych czynników dalszego roz­woju ogólnego kraju. Polityka ekonomiczna powinna w związku z tym w większej mierze zwrócić uwagę na dobra kulturalne.Zagadnienie ekonomicznego rachunku efektów na­kładów na kulturę uzyskiwanych w poszczególnych dziedzinach gospodarki narodowej wymaga specjalnych studiów. Efektywność tych nakładów powinna być roz­patrywana, jak sądzimy, na dwóch płaszczyznach:  z punktu widzenia traktującego kulturę jako wy­odrębnioną dziedzinę życia społecznego, przedstawiają­cą wartość samą w sobie,   z punktu widzenia współzależności kultury z in­nymi dziedzinami życia społecznego.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)