NA WIELKĄ SKALĘ

Kształtowanie się ról pisarza w sposób odmienny niż w XIX wieku jest wynikiem zespołu przemian spo­łeczno-kulturowych, jakie współcześnie następują na wielką skalę.O         czasach naszych mówi się nieraz jako o czasach szybkich przemian. Można by zgłosić pewne wątpli­wości co do trafności tego określenia. Nie dlatego, żeby się kwestionowało ich istnienie i doniosłość, ale dlate­go, że szybkie i istotne przemiany zachodzą — przy­najmniej w Europie — od kilku już stuleci. Dwa jed­nak, co najmniej, argumenty warto przytoczyć na rzecz akcentowania aspektu przemian w drugiej połowie na­szego stulecia. Pierwszym z nich jest fakt wyraźnego przyspieszenia tempa przemian — zwłaszcza po ostat­niej wojnie światowej.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!