MODEL SZKOLNICTWA

Dla uczniów, którzy nie ukończyliby obo­wiązkowej szkoły ogólnokształcącej, przewi­duje się odpowiednią sieć szkół i kursów za­wodowych (przyfabrycznych, rzemieślniczych itp.). Obowiązek uczęszczania do tych szkół czy na kursy mieliby ci uczniowie (do ukoń­czenia 16 roku życia), którzy odpadli z pełnej szkoły średniej. Po zdobyciu zawodu i rozpo­częciu pracy młodzież ta mogłaby kontynu­ować naukę w szkołach dla pracujących (łącz­nie ze szkołami wyższymi).Dla dzieci oligofrenicznych i kalekich prze­widuje się szkoły specjalne, a dla młodzieży nie przystosowanej społecznie — zakłady wy­chowawcze.Od dotychczasowego modelu szkolnictwa, ocenianego przez Komitet Ekspertów, propono­wany model różni się tym, że:Zapewnia wszystkim dzieciom 6-letnim, a stopniowo 5- i 4-letnim, opiekę przedszkolną, przyczyniając się wskutek tego do wyrównania startu szkolnego dzieci z różnych środowisk warstw społecznych.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)