ŁĄCZNE UJMOWANIE CELÓW

Tylko łączne ujmowa­nie celów, treści, metod, form organizacyjnych i śi odków nauczania — stwierdzają rzecznicy przytoczonego wyżej poglądu — może zapew­nić powodzenie podejmowanym obecnie refor­mom programowym. Tylko w ten sposób mo­żna przezwyciężyć dotychczasową praktykę sztucznego dzielenia programów na wiele od­izolowanych od siebie przedmiotów nauki szkolnej.Tylko wreszcie ta droga prowadzi do skorelowania treści kształcenia, wyekspono­wania w nich elementów najważniejszych i harmonijnego powiązania w spójną meryto­rycznie i logicznie całość tego, co dotychczas nazywano „kształceniem teoretycznym”, z tym, co określano mianem „kształcenia praktycz­nego”. Te stwierdzenia wyznaczają pierwszy kierunek obecnych reform programowych w krajach uprzemysłowionych.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)