KSZTAŁTOWANIE CECH OSOBOWOŚCI

Kształtowanie wymienionych cech osobowo­ści jest niezbędne nie tylko dlatego, iż od wie­ków zwykło się je uważać za pożądane, co ra­czej z tej przyczyny, że dzisiaj stale wzrasta liczba zawodów wymagających odpowiedzial­ności, precyzji, systematyczności itp. Tak więc problematyka celów kształcenia i wychowania wykracza obecnie w większym stopniu niż kiedykolwiek dotychczas poza obręb tradycyj- nej pedagogiki. Wzrasta również znaczenie tej problematyki dla wielu dziedzin działalności nowoczesnego społeczeństwa uprzemysłowione­go, które to dziedziny — jak chociażby pro­dukcja — nie mieszczą się w tradycyjnie uj­mowanym wychowaniu, zamykającym się wy­łącznie lub głównie w obrębie szkoły. Była już mowa o tym, że cele kształcenia formułuje się w kategoriach zarówno ogólnych, jak i szczegółowych.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)