KRYTYCZNA OCENA

Z krytyczną oceną Komitetu Ekspertów spo­tkały się również realizowane na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych programy nauczania. Wskutek rosnącego ich przeładowa­nia w wyższych klasach szkoły podstawowej oraz w szkolnictwie średnim, powstawało para­doksalne zjawisko, że szkoła — chcąc przeka­zywać uczniom coraz więcej wiedzy — w rze­czywistości dawała jej coraz mniej. Poza zasię­giem nauczania pozostawiono przy tym tak ważne dla współczesnego człowieka dziedziny, jak: organizacja własnego życia, ekonomika gospodarstwa domowego, funkcjonowanie ro­dziny, społeczeństwa i państwa, a także przy­gotowanie do życia zbiorowego, spożytkowanie czasu wolnego od pracy itd.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)