KORZYŚCI Z POSŁUGIWANIA

O  tym jednak, jakie będą korzyści z posługiwania się nowoczesnymi środkami dydak­tycznymi, zadecyduje ostatecznie nauczyciel. Niemały wpływ na zakres i rodzaj owych ko­rzyść, wywrze ponadto ogólna koncepcja kształcenia, której środki nauczania są waż­nym, ale nie jedynym przecież elementem Z tego punktu widzenia trafne wydaje się sformułowanie z raportu Ticktona: „Przygoto­waliśmy już sporo składników, bez których me można by nawet mówić o nowej erze w wy­chowaniu, Ale te składniki ciągie jeszcze nie stanowią spójnego wewnętrznie systemu, upo­rządkowanego zbioru. Być może za dziesięć—dwadzieścia lat stworzymy z nich spójną ca­łość warunkującą prawdziwą rewolucję oświa­tową”.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)