KOŃCOWE EFEKTY REFORM

Końcowe efekty reform programowych po­dejmowanych obecnie w krajach uprzemysło­wionych zależeć będą od wielu czynników.Wśród nich następujące zdają się odgrywać decydującą rolę. Osiągnięcie wysokiej jakości kształcenia wychowania w powszechnej szkole średniej, na co zwracają uwagę specjaliści radzieccy (A.Arsen jew, F. F. Korolew, V. P. Bespalko inni).Przygotowanie nauczycieli do samodziel­nej aktualizacji programów nauczania, do wzbogacania ich o najnowsze osiągnięcia nauki, techniki i kultury, o czym wspomina przede wszystkim brytyjski badacz B. Holmes.Wykorzystanie zdobyczy współczesnej te­chniki i technologii dla celów dydaktycznych, podkreślane przez S. G. Ticktona i innych rze­czoznawców amerykańskich.Doskonalenie metod pomiaru wyników nauczania i wychowania, niezmiernie istotne dla oceny programów (T. Husen, J. Goodlad, Bloom i inni).

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)