KIERUNKI REFORM

System szkolny powinien się opierać na rozszerzającej się stale współpracy z innymi instytucjami kształcenia i wychowania, gdyż tylko w ten sposób będzie mógł spełniać głów­ną rolę w procesie kształcenia ustawicznego. Musi być ponadto zdolny do , a wszelkie wprowadzane zmiany należy uprzednio poddawać rygorysty­cznemu testowi konieczności i efektywności.Przy opracowywaniu programów naucza­nia należy w szerszym stopniu uwzględniać potrzeby tak jednostek, jak i społeczeństwa. Konieczne jest zwłaszcza gruntowne unowo­cześnienie programów, odciążenie ich od nad­miaru erudycyjnego materiału na rzecz wiedzy operatywnej, niezbędnej dla zrozumienia współczesnego świata i przekształcania go. Tej rewizji treści kształcenia powinna to­warzyszyć zmiana metod, form organizacyj­nych oraz środków pracy dydaktycznej.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)