GŁÓWNE TENDENCJE REFORM

Autorzy większości prac poświęconych refor­mom programów nauczania podkreślają po­trzebę konstruowania nie tyle nowych modeli programowych, co raczej programowo-meto- dycznych, a nawet programowo-metodyczno- -organizacyjnych. Szczególnie silnie eksponuje się przy tym konieczność opracowania takich modeli dla szkół różnych typów i szczebli, któ­re faworyzowałyby samodzielne zdobywanie wiedzy przez uczniów, a nie — jak dotych- ; czas — głównie jej przekazywanie, sprzyjały stosowaniu nie tylko nauczania masowe­go, lecz również zespołowego i indywidualnego, a ponadto mogły być realizowane za pornocą nowoczesnych środków technicznych, w tym również komputerów.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)