FORMY WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO

Zamiast bowiem jednoznacznej i wyczer­pującej odpowiedzi podaje się na ogół pojedyn­cze elementy tego, co zwykło się nazywać „przygotowaniem do życia”. Wymienia się np.: wyrobienie u uczniów demokratycznych form współżycia; zapewnienie dzieciom, młodzieży i dorosłym umiejętności szybkiego przystoso­wania się do pracy w stale zmieniających się warunkach, łącznie z przygotowaniem do ewentualnej zmiany zawodu; przekazanie sze­rokoprofilowego zasobu operatywnej wiedzy politechnicznej; wyrobienie u wychowanków umiejętności ustawicznego uczenia się; wdro­żenie ludzi do racjonalnego spędzania czasu wolnego od pracy zawodowej; ukształtowanie u młodzieży umiejętności pracy zespołowej; przygotowanie uczniów do ochrony naturalne­go środowiska człowieka oraz do dbałości.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)