FILM SZKOLNY

Film szkolny, przeźrocza, taśma magnetofonowa, rzutniki pi­sma, telewizja w obwodzie zamkniętym, a tak­że pedagogiczne programy radiowe i telewizyj­ne — oto bogaty zestaw środków umożliwiają­cych optymalizację pracy dydaktyczno-wychowawczej. O tym jednak, czy i w jakim stopniu możliwości te zostaną wykorzystane do popra­wy pracy szkolnictwa — decydują nauczyciele. Ich też kwalifikacje są czynnikiem rozstrzyga­jącym o powodzeniu wszelkich poczynań ma­jących na celu optymalizację tak struktury i funkcji szkolnictwa, jak i procesu kształcenia. Wzrost roli i znaczenia zinstytucjonalizowa- nej działalności dydaktycznej i wychowawczej w krajach uprzemysłowionych przejawia się m.in. w postaci ożywionych dyskusji na temat celów kształcenia i wychowania.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)