DRUGI KIERUNEK REFORM

Drugi kierunek reform wiąże się z propozy­cjami, których autorzy widzą potrzebę „zatar­cia linii demarkacyjnych” czy też „zlikwido­wania progów” między programami szkół I i II stopnia , tzn. między szkołami elementarnymi i średnimi, a także — jak A.M. Arsenjew — usunięcia granic między poszczególnymi sub- dyscyplinami, np. między arytmetyką” i alge­brą. Reprezentanci tego stanowiska zwracają uwagę, że wobec dyktowanej wymogami na­szej epoki edukacji permanentnej konieczne jest „przybliżenie do siebie wszystkich składni­ków systemu szkolnego, z czym wiąże się rów­nież potrzeba przybliżeń programowych. Tym bardziej więc niezbędna staje się wszechstron­na i zarazem znacznie dokładniejsza niż do­tychczas analiza treści kształcenia.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)