DOTYCHCZASOWE SYSTEMY

Dotychczasowe systemy w niewielkim tylko stopniu wykorzystywały te możliwości unowo­cześnienia pracy dydaktyczno-wychowawczej, które wiążą się z rozwojem techniki i techno­logii, a zwłaszcza środków masowego przekazu. Tymczasem właśnie postęp w tej dziedzinie doprowadził do powstania dwóch przeciwstaw­nych kierunków nowoczesnej technologii kształcenia: nauczania programowanego, któ­rego podstawową zasadą jest indywidualizacja pracy dydaktycznej, oraz nauczania masowego, realizowanego np. za pomocą satelitów telewi­zyjnych. Tu warto dodać, że interesującą pró­bą modernizacji kształcenia jest wzmiankowa­ne już nauczanie za pomocą komputerów, któ­rego różne formy stanowią obecnie przedmiot intensywnych badań eksperymentalnych w Stanach Zjednoczonych, Związku Radzieckim i innych krajach socjalistycznych, a także w Wielkiej Brytanii i Republice Federalnej Nie­miec.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)