DONIOSŁOŚĆ ZJAWISK

Przypominając fakt tego wzrostu mamy zresztą na myśli nie tylko tę oczywistą (i analizowaną wielokrotnie) jego konsekwen­cję, jaką jest potencjalny wzrost „publiczności czyta­jącej”, lecz i to, że jest ów wzrost również przyczyną zmniejszenia dystansu, jaki w XIX wieku dzielił „świa­tłego” pisarza, mistrza słowa i pióra, od mało wykształ­conej większości społeczeństwa. Zwiększyła się przy tym znacznie liczba „ludzi pióra”.Do zjawisk o szczególnej doniosłości z punktu widze­nia obecnych przemian społeczno-kulturowych zaliczy­libyśmy wreszcie olbrzymi wzrost ruchliwości >— za­równo ruchliwości przestrzennej, jaką umożliwiają współczesne środki transportowe, jak i ruchliwości spo­łecznej (wertykalnej — po szczeblach „drabiny” uwar­stwienia społecznego, i horyzontalnej — np. z jedne­go kręgu zawodowego do innego).

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)