DOMINUJĄCY PUNKT WIDZENIA

Uważa się wreszcie — przy czym ten punkt widzenia dominuje w dokumentach określają­cych kierunki reform programowych w kra­jach socjalistycznych — że treści te powinny spełniać określone funkcje polityczne i ideolo­giczne, dostarczając wiedzy niezbędnej dla prawidłowej oceny zachodzących w świecie zjawisk i procesów politycznych, a także dla kształtowania światopoglądu opartego na naukowo sprawdzonych faktach. Przekonanie, iż reformy programowe przy­czyniają się do osiągnięcia celów wyznaczo­nych przez wartki nurt przemian, opiera się na kilku przyjmowanych a priori założeniach Pierwsze z nich głosi, że szkoła nie jest już dzisiaj ani jedyną, ani nawet — w tej co daw­niej mierze — dominującą instytucją kształcą­cą i wychowującą.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)