DŁUGOTERMINOWE PROGNOZY

Skoro bowiem — jak wynika z dłu­goterminowych prognoz — co drugi uczeń obec­nej szkoły podstawowej będzie pracował w za­wodzie, którego dzisiaj jeszcze w ogóle nie ma, skoro już teraz trzeba się liczyć z koniecznością masowego przekwalifikowania się ludzi wsku­tek dokonującej się w szybkim tempie przebu­dowy procesów wytwórczych, to dotychczaso­we przygotowanie do pracy, nastawione na kształcenie wąskospecjalistyczne, będzie mu­siało ustąpić miejsca przygotowaniu szeroko­profilowemu, ułatwiającemu tzw. mobilność za­wodową. Wynika stąd, że wskutek przeobrażeń ekono­micznych potrzebne stają się w krajach uprze­mysłowionych kwalifikacje zawodowe nie tyl­ko wyższe, lecz również inne niż kiedyś. Pocią­ga to za sobą niezmiernie ważne następstwa edukacyjne.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)