Czym jest teatr

Teatr jest to sztuka którą można obejrzeć. Jest to rodzaj widowiska którego zadaniem jest zaciekawienie widza a także dobra zabawa. Podstawowym elementem widowiska teatralnego jest scena na której grają poszczególne osoby oraz aktorzy. Może to być jeden aktor lub aktorka który wygłasza określoną kwestię np. monolog lub też kilku aktorów którzy odgrywają określoną scenkę. Wyróżniamy różne widowiska tego typu a mianowicie mo0że to być np. przedstawienie dramatyczne. Jak sama nazwa wskazuje utwór ten ma nieszczęśliwe zakończenie np. śmierć jakiegoś bohatera. Kolejnym przykładem widowiska tego typu może być opera. Jest to utwór muzyczny w którym biorą udział ludzie grający na jakiś instrumentach np. skrzypcach. Wyróżniamy różne rodzaje teatrów a mianowicie może to być teatr lalkowy, teatr muzyczny, bulwarowy czyli jego głównym tematem jest zdrada ,teatr telewizyjny, teatr ogródkowy, teatr radiowy, teatr objazdowy, telewizyjny czy też teatr szkolny np. akademie na dzień nauczyciela.