CHARAKTERYSTYKA METOD

Nie wdając się tu­taj w charakterystykę tych metod, którą mo­żna znalezc w nowszych podręcznikach dydak­tyki ogólnej, warto podkreślić, że metody te stosowane łącznie z pozostałymi, mogą okazać się pomocne w podnoszeniu efektów pracy dy­daktyczno-wychowawczej szkół różnych typów i szczebli. Taki też punkt widzenia jest typowy ula większości projektów reform szkolnych. Jeśli za główne formy organizacyjne pracy dydaktyczno-wychowawczej uznamy formę jednostkową, zespołową i masową, to żadnej z mch me można by przyznać pierwszeństwa’, stwierdzenie to jest szczególnie ważne, gdy chodzi o nauczanie jednostkowe, bez którego nie można skutecznie indywidualizować kształ­cenia organizowanego w ramach systemu kla­sowo-lekcyjnego, a zwłaszcza wyrównywać opoznień w nauce.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)