CEL KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

W dyskusjach tych prawie powszechnie pod­kreśla się potrzebę respektowania konkretnych warunków społeczno-ekonomicznych danego kraju jako czynnika determinującego ostatecz­ny kształt realizowanych przez szkolnictwo ce­lów. Zarazem uznaje się, iż należy wychowy­wać ludzi wszechstronnie rozwiniętych, samo­dzielnych i twórczych. Tylko bowiem tacy lu­dzie będą mogli skutecznie kształtować w po­żądanym kierunku szybko zmieniające się wa­runki życia, zamiast biernie przystosowywać się do nich. Za różnorakie niedociągnięcia w praktycznym urzeczywistnianiu tego wzorca osobowego wini się przede wszystkim szkołę. Dyskusje, o których mowa, są szczególnie burzliwe w okresie poprzedzającym reformę istniejącego w danym kraju systemu oświaty i wychowania.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)