CECHA SPOSOBÓW

Istotną cechą takich właśnie sposobów powin­no być, mówiąc najogólniej, dążenie do ujmo­wania celów i zadań kształcenia w kategoriach wyników wymierzalnych, podlegających obiek­tywnej ocenie ilościowej i jakościowej, tzn. ocenie formułowanej w postaci uzyskiwanych przez uczniów czynności końcowych.Zwolennicy takiego właśnie konkretyzowa­nia celów pracy dydaktyczno-wychowawczej uważają, że należy nadać im postać opisów czynności, które uczeń powinien sobie przy­swoić w rezultacie prowadzonych z nim zajęć, lak rozumiane cele można formułować okre­ślając efekty końcowe bądź większych jedno­stek metodycznych, bądź też poszczególnych zajęć, np. pojedynczej lekcji czy seminarium, z których te jednostki są złożone.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)